Hvad er en VOC-værdi?

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris på garage pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med dit garage-projekt

Beregn prisen her

Hvad er VOC-værdier? VOC står for Volatile Organic Compound - på dansk flygtige organiske forbindelser. Det betyder, at betegnelsen dækker er en form for organiske kemikalier.

Hvorfor er VOC noget skidt?

VOC er miljøskadeligt - og i visse situationer sundhedsskadelige.

Når VOC kommer i forbindelse med de gasser, som udledes ifm. biludstødning, så kan de føre til skader på planter og materialer (herunder også bygningsdele). Bliver koncentrationen i luften høj nok, så kan det desuden føre til luftvejslidelser hos mennesker.

Regler om VOC-værdier

VOC-værdier angiver indhold af flygtige organiske forbindelser i malerprodukter. I 2010 blev der i EU indført strengere grænseværdier for indholdet af flygtige organiske forbindelser for de fleste lak- og malingstyper.

Det er ikke tilladt at importere, sælge og anvende produkter i EU, som ikke overholder reglerne. Produkterne skal være mærket med VOD-indhold, produktkategori og VOC-grænseværdier, og mærkningen skal være synlig for forbrugeren. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

Bygningsmaling og lak er inddelt i 12 kategorier. Læs mere om de 12 kategorier, se eksempler på produkttyper og find en tabel med grænseværdierne på Miljøstyrelsens website: Flygtige organiske forbindelser (VOD) i maling og lak

Læs mere om miljø- og sundhedsvenlige malerprodukter.

Har du brug for professionel malerhjælp? Prøv vores prisberegner og få en lokal maler ud til en snak om opgaven.

maler-pris.dk